Il Diari cuindicinâl:
ve il nr. 9, prin di mai 2008

Segont numar dal mês dal gjornâl in marilenghe direzût di Mauro Tosoni, di chest an deventât cuindicinâl.

Si pues ancje abonâsi par vêlu a cjase, discjiamabil on line

li di ildiari.eu.

Advertisements