Gnovis servitûts militârs


Daspò Davian cu le atomiche un Friûl simpri plui militarizât.

Si sperave di vêle finide cun lis servitûts militârs. Cumò un articul sul MV (com. #31) nus informe che l’aeropuart di Rivolt al deventarà une base missilistiche! «Ottime prospettive», lis clame il gjiornalist.

Bocje ce ustu: di Rivolt a rivoltant…

(Te foto, la biele prospetive di un Patriot in partince)

Advertisements