Il Diari cuindicinâl:
ve il nr. 6, març 2008

Segont numar dal mês dal gjornâl in marilenghe direzût di Mauro Tosoni, di chest an deventât cuindicinâl.

Gratis ator pai bars e in edicule a 20 centesims, discjiamabil on line

li di ildiari.eu.

Advertisements