Dree in Patrie


Star modeste in tour


Visâ ducj i blogarins e chei che balinin internet e sarès stade dure e alore lu scrîf achi: Dree in tour in Friûl di usgnot a domenie, ma… nuie fotos, please! 😉

Advertisements