ILfurlanist culture

A ricuàrt dal patriàrcje
«Il prât dal beât Bertrant al dovente paesâç mentâl»
Vuè vinars ai 11 di mai, si disvualgiarà une serade dedicade al paesâç naturâl de Richinvelde e  al "paesâç mentâl" c’al pues evocà. A lis 20.30 tal auditorium de biblioteche, si vièrzarà une schirie di incuintros dedicâs al "Ricuart di Bertrant" e che nus partarà, tai prins dis di zugn, all’incuintri cun le delegazion francêsa di Montcuq (il paîs di origjin dal Patriarca di Aquilê Bertrand de Saint-Geniès). Pauli De Rocco, responsabil dal Laboratori di riqualificazion ambientâl, dal cors di Laurê in Architetture de universitât di Udin, al prisintarà une "Propueste di ricostituzion paesagjistiche finalizzade ale tutele dal lûc di memorie dal Beât Bertrant". Il  scopu a le chel di caraterizzà il prât di Bertrant comi paesâç mentâl, dulà visâsi di paesaçs smarîs, tant di consentì al visitatôr un aproç libar contun lûc chi par le storie dal Friûl al à un grant significât. Prossin apuntament, martis ai 15 di mai.

Advertisements