>>>>> … ce che e svuale !  Par Pasche la nestre acuilute nostrane, e à pensât ben di fâsi un biel zîr tra i casons di Maran… Grazie a Ilaria par chiste foto e par chês che nus mandarà in curt 😉 !. Segnale o mande une foto a faf1995@libero.it o MMS al 333 3613491

Advertisements