Bye bye tocai

L’adiu al blanc di Aldo Rossi
Doman ai 31 al scjât il permès european di clamâ il nestri blanc plui comun «Tocai». Pal «vinars musicâl de ILfurlanist» o ricuardìn cheste brute date cuntune biele cjançon di Aldo Rossi. Viva a ducj, intant!

Advertisements