Peraule di MAXPOTTER


ARTISC

Un ricuart
di Maxpotter


Si viot che murin prest, magari tacas veramenti ale sperance di comunicà alc a qualchidun, di sintisi cognosus par qualchi emozions regalade via pa gnot e vie pal dì!
A Gurize nus a lasat Nico, Pitor, Filosofo, persone tenere e gentile.
Une sere, al Rosenbar, fevelavin di sentimens, lui si l’è fat donje a scoltanus, ale fin nus a cjalas duc e l’à dit “go nostalgia del amor!”
Uli visamilu cusì, visaisilù cusì, ancje se no lu ves mai cognosut, visaisilù!

Advertisements