IL WEEKEND NO SI LAVORE…
Scoltinsi «il vinars in musiche de ILfurlanist» in ritart.


Violins&lirons

Un tic di vecje buine musiche nol fâs mai mâl
Cheste volte vonde cun chê musicate moderne!
Bigo al sarà content: une biele sunadute in Cjargne.

Advertisements