Cognossi par prevenî


Dut sui podês fuarts di Triest intun articul dal ex diretôr de Il Piccolo

Alberto Statera ex diretôr del Il Piccolo al à scrit

un articul li che al descrîf Triest cence pêi su la lenghe. Tra l’altri al dîs che la carataristiche dai triestins e je chê di sbarufar… e à di jessi propite vere che Triest une volte e jere furlane! 😉

Advertisements