»»» ILfurlanist scampanotadôr
Sunait, sunait cjampanis!
Tradizions di tignî cont
O ringrazii Michele, un zovin di Maian che mi à segnalât il sît de lôr associazion: Associazion dai Scampanotadôrs Furlans "Gino Ermacora".
Al sarès biel tornâ a sintî une biele scampanotade che e partìs dal tor di ogni paîs de Patrie.
Cumò i mandi une mail al plevan dal gno paîs, pre Giuliano, par segnalâi la cuestion!
Compliments a Michele e a ducj chei che a continuin a scampanotâ pai nestris paîs.

Advertisements