>>>>> Graffiti Furlans
"ITALIE DAI VALÔRS". No, nol è un fotomontaç e jè vere (foto cjapade a Udin vie Cosattini). Scusait o vêvi di finîle cun chiste rubricute, ma al è stât plui fuart di me: Ancje Di Pietro al tabajarà par furlan ! …e jo no viot l’ore di sintîlu strambolotâ ! (scusait il disturp,  o torni in letarc cumò, mandi)

Advertisements