>>>>> Graffiti Furlans

La ribricute "Graffiti Furlans" si siare chi, cussì, cun cualchi ricuart (nissune foto, sigh) di cuan ch’o eri un tichinin plui zovin. O dîs grazie a ducj chei che e àn colaborât.   – Scritis scancelâts dai mûrs de me zoventût:  "cjapines vonde" lu viodevi tai ains otante a Udin cuan ch’o tornavi di scuele in bici in vie europe unide suntun picarêl prime di rivâ in stazion. Mi somee che cumò nol sedi nancje il picarêl!; "Sabu libar" a Udin ma no ai un ricuart precîs dal puest, se no fali al rivuardave la storie a un obietôr totâl impresonât tai ains ’80 e ch’al veve il sosten dal C.S.A. ; "fuarce France" suntun mûr te rotatorie dentri il paîs di Pradaman, prime de finâl dai europeos di France dal 2000 tra France e Italie;  "vonde alpins vonde cunfins" andierin plui di cualchidune atôr par Udin e se m’impensi ben, prime de adunade dai alpins fate a Udin dal 1996, une scrite coragjose, simpri a cure dei chei dal C.S.A.; "vonde falses autonomies" a Udin in vie Cotonificio e in plui, cualchidun al vève zontât "leghistes": NRM nus a scrit che: "su puarte Aquilee a Udin, par dentri, bande di drete ( le de librerie ) mi par che fos stade fotografade dal Roiter par un dai soi libris  la scrite" Friûl une nazion "". Mandi El Luche 

Advertisements