Musiche cui cjavei luncs

Vinars musiche: preparinsi al fin setemane cul rap
Simpri un video gjavât fûr de trasmission «Musiche»: Dek Ill Ceesa al è un rapper ma sigûr nol è rap..ât
Ve ca la gnove rivelazion de musiche cjargnele! Biela!

Advertisements